" />

Stilstand in het productieproces kost handenvol geld. Afzettingen van ingrediënten. vervuilingen en schimmels mogen daarom geen enkele kans krijgen.

 

Door nauwgezette controle van de mate van verdamping, de concentraties en andere factoren kunnen stagnaties worden voorkomen. Geheel afgestemd op de bewaking van de concentraties tijdens de stappen van het mengproces zijn de unieke controlesystemen die meerdere kleppen tegelijk aansturen. De hoeveelheid mengsel wordt bij elke stap gecontroleerd en zonodig aangepast. Dat leidt tot producten van topkwaliteit en minder afval.

 

Bijzonder kostenbesparend in kookproces zijn ook de moderne procesregelaars met bijbehorende software. Een bijzondere vermelding verdienen hier de oplossingen op maat met toepassing van PID-besturing.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met conXP.