" /> Fischer & Porter, Supervisor, Supervisor-PC, MicroMod, MOD 30

Automatisering van een proces vereist vaak supervisory control, recept controle, batch coördinatie, verslaggeving en grafische presentatie van de stand van zaken. Om deze taken snel en makkelijk uit te kunnen voeren, heeft MicroMod verschillende software systemen ontworpen.
Kijk eens naar de mogelijkheden!

 

Micro-PWC Personal Work Center
PW6000

Micro-DCI Communication Services
53SU6000

OPC Servers
voor MOD producten