" />
conXP levert standaard regelaarconfiguraties van MicroMod die zich op dit terrein al ruimschoots hebben bewezen.

Schoonmaken van de filters kost veel tijd en geld. De geavanceerde controllers regelen de schoonmaakfrequentie op basis van energieverbruik, waterstand en troebelheid, alles gericht op een optimale filterwerking.
Daarnaast is het mogelijk energie te besparen door toepassing van gesloten-lusbesturingssystemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de concentratie van de zuurstof in beluchtingstanken beheerst worden. Daartoe kan een extra regelaar de compressoren aansturen.

 

Verder biedt conXP oplossingen om bijvoorbeeld de invloed van de omgevingstemperatuur te elimineren, de zuurstofconcentratie te bepalen, om in te spelen op het effect van fluctuaties in de waterstand en om de levenscyclus van de motoren van de compressoren te verlengen.

 

We kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Neem even contact op met conXP.